İşe İade Davası

www.iseiade.com


Ana Sayfa
İş Güvencesi
Dava Süreci
Dava Şartları
  Talepler
Süreler
Dava Sonuçları
Dilekçe Örneği
Mevzuat
Sık Sorulanlar
E-posta Gönder bilgi@iseiade.com


Editörden,

iseiade.com projesiyle İş Kanunu ile iş güvencesi kapsamındaki işçilerin bu alandaki haklarını öğrenmeleri ve bilinçli hareket ederek işlerini kaybetmelerini önlemek ve daha bilinçli bir iş hayatı sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje içeriği sadece işe iade süreci ve davasına özgülenmiş ve bu alandaki her türlü ihtiyaca nitelikli cevap vermesi öngörülmüştür.

İçerik, pratik ve hukukçu olmayan kişiler tarafından uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Örnek belgelerin nasıl kullanılacağına ilişkin tüm açıklamalara ayrıca yer verilmiştir.*

İçeriğin sürekli güncel tutulması sayesinde kanun değişiklikleri en kısa sürede içeriğe yansıtılmaktadır. Yeni ihtiyaçlara göre siteye eklemeler yapılmakta gündemden düşen içerik arşivlenerek yayından kaldırılarak sitenin sade ve kolay kullanılabilir olması sağlanmaktadır.

iseiade.com kişiye genel bilgilendirme yolunu benimsemiştir. Sitedeki bilgileri okuyup incelediğinizde genel bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ancak olayınız özgün ise takıldığınız hususları bize sorabilirsiniz. Her bir ziyaretçinin sorusunu kendisine özel olarak e-posta yoluyla cevaplanmaktadır. Sitede açıkça yer verilmiş bilgilere ilişkin sorular göndermemenizi rica ederiz. Sitede yer verilen bilgilerle ilgili sorulan sorulara cevap verilmemektedir.

Yargılama giderleri her bir davada değişiklik gösterebildiğinden net bir rakam belirtmemekteyiz. Bu yöndeki taleplerinizi https://vatandas.uyap.gov.tr/ adresinde oturum açarak harç hesaplama başlığından seçeceğiniz Tespit (İşe İade İstemli)(Maktu) davasını ve diğer taleplerinizi karşılayacak seçenekleri işaretleyerek hesaplayabilirsini.z

{ * Uyarı: iseiade.com sitede yer alan bilgilerin eksik ve hatalı uygulanmasından veya sitede yer alan maddi hatalar nedeniyle sorumlu tutulamaz.}

İşe iade işe iade davası iş kanunu işe iade başvuru işe iade davası sonuçları işe iade kararları işe başlama iade davası işe dönüş davası işe geri dönüş davası işten çıkarma işten kovma


İşe İade Hakkında Sık Sorulanlar

Sık Sorulanlar başlığı altında yer verilen konular 1-16 Ocak 2012 tarihleri arasında tespit edilen arama sonuçlarına göre sıralanmıştır. Arama satırına yazıldığı şekliye başlıklarda yer verilmiştir. Konu bütünlüğü için diğer sayfaları ziyaret ediniz.

İşe İade / İşe İade Davası / İse İade

İş Kanunu işçiye iş güvencesi sağlar. İş güvencesi kapsamındaki bir işçinin işten çıkarılması halinde işe iade davasıyla işçinin eski işine dönmesi sağlanır. İşe iade davası feshin geçersiz bir sebeple feshedildiğini tespit eder. Ayrıca işçi lehine boşta geçen sürenin tazmin edilmesini ve işçinin İşveren tarafından işe başlatılmaması halinde ise başlatmamadan dolayı tazminat almasını sağlar. Bu yaptırımlarla işçiye iş güvencesi sağlanmış olur.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer / İşe İade Davaları Ne Kadar Sürer / İşe İade Davası Ne Kadar Sürer / İşe İade Davası Yargıtay Süresi / İşe İade Davası Yargıtay’da Ne Kadar Sürüyor / İşe İade Mahkemesi Ne Kadar Sürer

Dava süresi kanunda 2 ay olarak belirtilmişse de mahkemelerdeki işlerin yoğunluğu nedeniyle belirtilenden daha uzun sürmektedir. Temyiz sürecinde Yargıtay 1 ay içerisinde karar vermek zorundadır. Ancak iş yoğunluğu gerekçesiyle bu süre ne yazık ki 1 yılı bile geçmektedir.

İşe İade Davası Dilekçe Örneği / İşe İade Dava Dilekçesi / İşe İade Davası Dilekçesi / İşe İade Dava Dilekçesi Örneği / İşe İade Dilekçe Örneği / İşe İade Dava Dilekçe Örneği / İşe İade Dilekçesi / işe iade dilekçe

Sitemizin ilgili sayfasında örnek dilekçe bulunmaktadır. Diğer hususları birlikte değerlendirerek dilekçeyi kendinize uygun şekilde yeniden ele alarak kullanabilirsiniz. Dilekçe örneğinin bulunduğu sayfaya gitmek için buraya tıklayınız

İşe İade Davası Şartları / İşe İade Şartları

İş Kanununda belirtilen işe iade Dava şartları için buraya tıklayınız.

İşe İade Davası Nasıl Açılır

İşe İade Davasının nasıl açılacağını görmek için buraya tıklayınız.

İşe İade Tazminatı

İşe İade davasında iki çeşit tazminat öngörülmüştür. Bunlar boşta geçen süreye ilişkin ve işe başlatmamaya ilişkin tazminatlardır. Boşta geçen süre eğer 4 aydan az ise boşta geçen süre kadar eğer 4 aydan fazla ise en fazla 4 aya kadar boşta geçen sürenin tazmin edilmesi öngörülmüştür. İşe başlatmama tazminatı ise işçinin çalışma süresine göre belirlenir ve en çok 8 aylık ücreti tutarında olabilir.

İşe İade Davası Nerede Açılır

İşyerinin veya işverenin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesinde dava açılır. İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

iseiade.com nedir? / işe iade com

iseiade.net, iş güvencesi hakkında çalışanları hukuki açıdan bilgilendirmek ve daha nitelikli bir çalışma hayatı sağlamak amacıyla kurulmuş sosyal sorumluluk projesidir.

İşe İade Davasında Kıdem Tazminatının Mahsubu

İşe İade kararıyla verilen karar çerçevesinde işe başlayan işçi varsa daha önceden almış olduğu kıdem tazminatı gibi işçilik alacakları mahsup edilebilir.

İşe İade Süresi

Kararın kesinleşmesinden itibaren işçi tarafından 10 gün içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşveren, başvurusu üzerine işçiye 1 ay içinde işe başlatabilir.

İşe İade Ettirmeme

İşveren boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarını ödemeyi göze alarak işçiyi işe başlatmayabilir.

Sulh Ceza Mahkemesi İade Davası Açılır Mı

İşe İade Davası sadece iş mahkemelerinde açılır.

İşe İade Davasının Reddi Halinde Kıdem

İşe iade davasının reddi her zaman sözleşmenin haklı veya geçerli bir sebeple feshedilmediği anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle iş akdinin sona ermesinde işçinin açıkça haksız olduğu belirtilmedikçe diğer şartları da sağlanmak şartıyla kıdem tazminatı talebine engel değildir.

İş Mahkemeleri / İşçi Mahkemesinde Dava Örnekleri

İş Mahkemeleri genellikle Ücret Alacağı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti Alacakları, Yıllık Ücretli İzin Alacakları, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları, Hafta Tatili Ücreti Alacağı gibi işçilik alacaklarına ilişkin davalarla Hizmet Tespiti Davası, Feshin Geçersizliğinin Tespiti / İşe İade Davası, SGK Rücu Davaları, Kötüniyet Tazminat Davası, Eşit Davranmama Tazminat Davası, İşçi Ayartmadan Dolayı Yeni İşverene Karşı Açılan Davalar, Rekabet Yasağı Davası, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davası, İş Kaybı Tazminatı Davası, Yeni İş Arama İzin Davası ve Toplu İş Hukukundan doğan davalara bakar.

Diğer başlıkların sınıflandırılması ve cevaplanmasına devam edilecektir. 27.08.2013

© 2011-2013 | iseiade.com | bilgi@iseiade.com